Oblicz składkę OC/AC

Więcej >

Oblicz składkę ubezpieczenia domu

Więcej >Ubezpieczenia na życie

narodziny dziecka

Jest to ubezpieczenie, które zapewni Tobie wypłatę świadczenia z tytułu narodzin dziecka, które będziesz mógł przeznaczyć na zakup niezbędnych rzeczy związanych z pojawieniem się nowego członka rodziny. Ubezpieczenie także zostanie wypłacone w momencie urodzenia się martwego dziecka.

poważne zachorowanie

Jest to ubezpieczenie, które zapewni Tobie środki finansowe na długotrwałe i kosztowne leczenie w przypadku poważnej choroby (np. choroba nowotworowa, zawał serca).

nieszczęśliwe wypadki

Jest to ubezpieczenie, które zapewni Tobie środki finansowe na leczenie gdy ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi.

pobyt w szpitalu

Jest to ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę świadczenia - diety dziennej - w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie może zostać przeznaczone na dowolny cel - w zależności od potrzeb (konkretnej sytuacji) świadczenie może stanowić pokrycie kosztów pobytu w szpitalu, wyrównanie utraconych lub zmniejszonych zarobków lub rekompensatę za niedogodności związanych z pobytem w szpitalu.

śmierć rodziców, teściów

Jest to ubezpieczenie, które w przypadku śmierci rodziców czy teściów zapewni Tobie środki finansowe, które będziesz mógł przeznaczyć na przykład na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem.

śmierć Ubezpieczonego

Jest to ubezpieczenie, które zabezpieczy finansowo Twoich najbliższych na wypadek Twojej śmierci.

inne

Ubezpieczenie obejmuje również pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia, śmierć współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego, przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

dodatkowo w ramach ubezpieczenia oferuje się usługę: „Lekarz na telefon”

Jest to usługa, które zapewnia Tobie całodobowy dostęp do Infolinii Medycznej: informacja o danym schorzeniu i nowoczesnych metodach leczenia, informacja farmaceutyczna o danym leku, informacja o działaniach ważnych w przypadku podroży, na przykład o niezbędnych szczepieniach.