Oblicz składkę OC/AC

Więcej >

Oblicz składkę ubezpieczenia domu

Więcej >Komunikacja

OC - odpowiedzialność cywilna

To ryzyko jest obowiązkowe. Gwarantuje wypłatę odszkodowania dla poszkodowanej osoby w wypadku komunikacyjnym. W odpowiedzi na liczne szkody z tego ryzyka coraz więcej firm oferuje możliwośd wykupienia gwarancji ochrony zniżki.Wykupienie tej klauzuli zapewnia utrzymanie zniżki na danym pojeździe mimo wystąpienia szkody z winy ubezpieczającego.

AC - autocasco

To ryzyko jest dobrowolne. Gwarantuje wypłatę świadczenia ubezpieczenia w momencie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu. Każda firma ubezpieczeniowa oferuje różne zakresy AC. Można je streścić do 2 wariantów: AC Mini - zawiera kradzież oraz ubezpieczenie od "zwierzyny", zakres terytorialny ubezpieczenia to teren RP. AC Pełne: zawiera kradzież oraz uszkodzenia pojazdu spowodowane przez ubezpieczonego lub przez osoby trzecie. W tym wariancie można wykupić tzw. udział własny, amortyzację oraz stała sumę ubezpieczenia. Zakres terytorialny ubezpieczenia teren krajów europejskich.

ASS - assistance

To ryzyko jest dobrowolne. Gwarantuje holowanie oraz naprawę samochodu podczas awarii lub wypadku. Każda firma oferuje różny zakres tego ryzyka. Niektóre firmy oferują limity kilometrowe, inne zaś kwotowe (np. do 5000 euro). Warianty różnią się także zakresem terytorialnym. Podstawowe obejmują teren RP, natomiast rozszerzone zapewniają świadczenie usługi także zagranicą.

Szyby

To ryzyko jest dobrowolne. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w momencie uszkodzenia szyby przez ubezpieczającego. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szyby w pojeździe. Wykupując dodatkowo to ryzyko do ubezpieczenia AC w momencie likwidacji szkody ubezpieczający nie traci zniżek z AC.

NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków

To ryzyko jest dobrowolne. Gwarantuje wypłatę odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym po zakooczeniu ich leczenia. Sumy ubezpieczenia są różne, od 2000 tys. zł / osobę do nawet 50 000 tysięcy/osobę.