Oblicz składkę OC/AC

Więcej >

Oblicz składkę ubezpieczenia domu

Więcej >Firmowe (OC, GWARANCE)

Sam wybierasz zakres ubezpieczenia swojej firmy

  • od wszystkich ryzyk (all risks) – ochrona obejmuje wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyłączonych z OWU w zależności od wybranego TU.

  • od ryzyk nazwanych takich jak: - ogień i inne zdarzenia losowe: m.in. od pożaru, oberwania chmury, wiatru powodzi czy zalania (również na skutek gwałtownego stopienia śniegu). Działa też np. w przypadku uszkodzenia dachu pod ciężarem śniegu czy osunięcia się ziemi. - kradzież z włamaniem i rabunek, - wandalizm, w tym graffiti: Ubezpieczenie dotyczy rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez osoby trzecie. Dodatkowy zakres ubezpieczenia: - maszyny elektryczne od szkód elektrycznych, - zepsucie środków obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych i przerwy w dostawie prądu, - stłuczenie szyb i innych przedmiotów, (tablic reklamowych, witraży, gablot, kontuarów, boksów, luster itp.). Obejmuje zarówno przypadkowe stłuczenie, jak i zniszczenie przez wandali. - mienie w transporcie, w tym załadunek i wyładunek.

  • ubezpieczenia OC - z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia np. OC za szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy- Rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną właściciela firmy, jako pracodawcy, za szkody osobowe i rzeczowe pracowników w następstwie wypadków przy pracy. Obejmuje np. wypadek pracownika na budowie wskutek upadku z wysokości ze względu na brak stosownych zabezpieczeń.), OC za szkody wyrządzone przez podwykonawcę (OC podwykonawcy), OC za produkt i inne w tym ryzyka branżowe istotne szczególnie dla hotelarzy, aptekarzy, wspólnot mieszkaniowych,

  • Odpowiedzialności cywilnej związanej z czynem niedozwolonym (popularnie zwana OC deliktowa) czyli taka gdy swoim działaniem/zaniechaniem wyrządzisz komus szkodę, często przez przypadek, nieuwagę, brak dbałości; np. złamanie nogi przez klienta, który poślizgnął się na mokrej podłodze sklepu, który ubezpieczasz lub jeśli jesteś właścicielem firmy budowlanej, której pracownicy przez nieuwagę przecięli kabel należący do firmy telekomunikacyjnej,

  • odpowiedzialności cywilnej związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (popularnie zwana OC kontraktowa).

  • ubezpieczenie pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków

  • usługi assistance, np.: Pomoc specjalistów: ślusarza- w razie włamania wymieni zamki w drzwiach hydraulika- naprawi cieknący kran lub pękniętą rurę elektryka- ustali przyczyny braku prądu szklarza- zabezpieczy okno i wstawi nową szybę

  • szklarza- zabezpieczy okno i wstawi nową szybę Możesz także rozszerzyć zakres swojego ubezpieczenia o dodatkowe klauzule dotyczące, np.: maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia, klauzuli pękania mrozowego, zepsucia środków

Dlaczego powinieneś ubezpieczyć swoją firmę?

Szeroki i elastyczny zakres ochrony - oferujemy najszerszy zakres ryzyk, które można dowolnie łączyć i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Brak ryzyk obowiązkowych - płacisz tylko za to, czego potrzebujesz. Atrakcyjny system zniżek i rabatów - dodatkowe bonusy oferujemy przy kompleksowym ubezpieczeniu mienia i samochodów firmy. Szeroki wybór towarzystw ubezpieczeniowych- nasza agencja przygotuje dopasowaną ofertę do Twoich potrzeb w największych Towarzystwach Ubezpieczeń w Polsce.